Právní služby

PRODÁVÁTE ČI KUPUJETE NEMOVITOST ?

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří nabízíme balíček právních služeb, které Vám zajistí bezpečný nákup či prodej nemovitosti, popř. družstevního bytu. 

Právní služby pro kupující nemovitosti (popř. družstevního bytu)

Balíček služeb varianta A:

kupuji nemovitost přes realitní kancelář a potřebuji:

-          zkontrolovat navrhované smlouvy, tj. zejména smlouvu o rezervaci (složení blokovacího depozita), smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o úschově kupní ceny popř. zástavní smlouvu

-          ověřit právní stav kupované nemovitosti, tj. zejména soulad údajů v katastru nemovitostí s údaji v nabývacím titulu prodávajícího a s údaji v prohlášení vlastníka

Balíček služeb varianta B:

kupuji nemovitost bez realitní kanceláře a potřebuji:

-          připravit návrhy potřebných smluv, tj. zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, popř. návrh smlouvy o úschově kupní ceny v případě volby úschovy kupní ceny u spolupracující advokátní kanceláře 

-          ověřit právní stav kupované nemovitosti, tj. zejména soulad údajů v katastru nemovitostí s údaji v nabývacím titulu prodávajícího a s údaji v prohlášení vlastníka

Právní služby pro prodávající nemovitosti (popř. družstevního bytu)

Balíček služeb varianta A:

prodávám nemovitost přes realitní kancelář, která mi nezajišťuje právní služby, popř. potřebuji kontrolu navrhovaných smluv, či kupující je zastoupen realitní kanceláři či právníkem a potřebuji:

-          zkontrolovat navrhované smlouvy, tj. zejména smlouvu o rezervaci (složení blokovacího depozita), smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o úschově kupní ceny popř. zástavní smlouvu a smlouvu o úvěru, pokud kupující hradí kupní cenu formou čerpání hypotečního úvěru

-          jako prodávající pořídit znalecký posudek certifikovaného odhadce pro účely podání daně z převodu nemovitostí

-          vypracovat přiznání k dani z převodu nemovitostí

Balíček služeb varianta B:

prodávám nemovitost bez realitní kanceláře a potřebuji:

-          připravit návrhy potřebných smluv, tj. zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, popř. návrh smlouvy o úschově kupní ceny v případě volby úschovy kupní ceny u spolupracující advokátní kanceláře

-          zkontrolovat zástavní smlouvu a smlouvu o úvěru, pokud kupující hradí kupní cenu formou čerpání hypotečního úvěru

-          jako prodávající pořídit znalecký posudek certifikovaného odhadce pro účely podání daně z převodu nemovitostí

-          vypracovat přiznání k dani z převodu nemovitostí

CENY KALKULUJEME INDIVIDUÁLNĚ PODLE SLOŽITOSTI PŘÍPADU, BALÍČEK KOMPLETNÍCH PRÁVNÍCH SLUŽEB ZAČÍNÁ JIŽ NA ČÁSTCE 5.000,- KČ.